Müşavirlik

Projeleriniz ihaleye çıkmadan, uygulamaya geçmeden evvel incelenerek standartlara ve ekonomikliğe göre raporları hazırlanır, uygulama süresince takibi yapılır.