Enerji verimliliği, enerji kayıplarının önlenmesi, her türlü atığın değerlendirilmesi, geri kazanılması, yeni teknolojiler kullanılması yoluyla ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır.